Alluvia

Xem theo:    
Pure Cocoa powder ALLUVIA Pack 500g
21,800 ₫
TV vàng: 21,800 ₫
TV bạch kim: 21,800 ₫
TV kim cương: 21,800 ₫
Pure Cocoa butter ALLUVIA Pack 500g
21,800 ₫
TV vàng: 21,800 ₫
TV bạch kim: 21,800 ₫
TV kim cương: 21,800 ₫
Roasted Cocoa nibs Pack 200g
8,000 ₫
TV vàng: 8,000 ₫
TV bạch kim: 8,000 ₫
TV kim cương: 8,000 ₫
Dark Chocolate ALLUVIA 100% Bar ...
7,800 ₫
TV vàng: 7,800 ₫
TV bạch kim: 7,800 ₫
TV kim cương: 7,800 ₫
Dark Chocolate ALLUVIA 70% Red ...
6,000 ₫
TV vàng: 6,000 ₫
TV bạch kim: 6,000 ₫
TV kim cương: 6,000 ₫
Milk Chocolate ALLUVIA 40% Bar 100g
4,500 ₫
TV vàng: 4,500 ₫
TV bạch kim: 4,500 ₫
TV kim cương: 4,500 ₫